Weet het nog niet.

 

Het nieuwe jaar is al weer enige weken oud en zo ben ik al aardig gewend in plaats van 2006, 2007 te schrijven, iets waar ik vroeger meer moeite mee had. Zo is gewenning een aanpassing die je gemakkelijk over kunt nemen. Toch merk je wel eens dat mensen het moeilijk hebben met aanpassen, ze denken dat hen dan iets wordt opgelegd, terwijl het alleen maar om een beetje gemak gaat. Zo komt het voor dat mensen denken dat je geen lid moet worden van de een of andere club, kerk of gemeente, want dan ga je verplichtingen aan. Tot op zekere hoogte is dat ook zo, als je ergens lid van bent dan wordt ook iets van je verlangd, maar wat is daar tegen? Je mag ook mee genieten van de voordelen die het lidmaatschap je biedt, waarom mag dat dan niets kosten? Ik ben Nederlander en de staat verwacht dat ik belasting betaal, dat is niet altijd even prettig, maar ik pluk er ook de vruchten van als ik iets nodig heb. Nooit heb ik goed begrepen dat het voordeel altijd aan mijn kant moet stromen en de ander de nadelen mag proeven. Begrijp mij goed, ik sta te zeker niet te juichen als de blauwe brief in de bus valt, maar dat weet je vooruit, en je kunt dat ook niet veranderen, het is nu eenmaal zo. Maar hoe zit het dan met een gemeente of kerk, hebben we hier ook verplichtingen aan, of is dat alle-maal niet zo nodig? Eerlijk gezegd, ja, want ook die maakt onkosten, b.v. de website waar u op dit moment naar kijkt is niet helemaal gratis, dus daar moet geld voor zijn, maar ook boeken kosten veel geld en papier waarop je een brief schrijft, de telefoon enzovoort, niets is gratis. Daarom is het belangrijk dat we weet hebben van het reilen en zeilen van de gemeente, dat dan weer alleen kan als we ons betrokken voelen bij dit werk. Hiervoor hebben wij een vergadering waarin we de zaak keurig op een rijtje zetten en waar elk lid zijn of haar zegje mag doen, zelfs de voorliggende papieren mogen ingezien worden. Dit noemen we open kaart spelen naar de leden. Het zou niet deugen als wij iets voor elkaar te verbergen zouden hebben, iets dat iemand niet mag weten, dat wekt alleen maar ergernis en misverstanden op. Waar hebben wij dit eigenlijk vandaan? Dit komt van de Heer der Heren, Hij die hemel en aarde schiep speelt openkaart met ons, Hij zegt al vroeg in de geschiedenis wat er gaat gebeuren, maar ook wat het gaat kosten. Dit begint eigenlijk al in het paradijs toen er nog helemaal geen geschiedenis bestond, juist toen werd al voorzegd wat er zou gebeuren. Ik denk dan ook wel eens: hoe heeft God het zo lang met ons uitgehouden, wij zitten tot de nek toe in de zonde en Hij verandert het niet, deze God moet het toch zat zijn om altijd weer aan te zien dat de meeste mensen geen interesse hebben in Hem, die denken het zelf allemaal wel op te kunnen oplossen. Toch zijn het juist die mensen die het hardst schreeuwen: als God liefde is waarom gebeurd dan dit of dat. Zijn liefde naar ons toe moet zo onwaarschijnlijk groot zijn dat Hij dit wereldje nog in stand houd. En het is juist die liefde waarvan Hij ook spreekt in Zijn Woord, Hij getuigt van liefde voor u, die misschien ver weggelopen bent van de veilige haven, die op dit moment in de puree zit en geen uitweg meer ziet, Hij heeft u lief. Hij wil zijn liefde aan u tonen door zijn hand naar u toe uit te strekken, die u uitnodigt aan de rijk gevulde tafel, hij wil maaltijd met u houden. Dat is gratis omdat zijn liefde gratis is, u mag aanschuiven en proeven van zijn overvloed. Ja, maar u schreef hierboven dat het niet gratis is, hoe kunt u dat rijmen? Eenvoudig, als u de liefde van deze Vader voelt dan wilt u niet eens gratis meeliften, dan wilt u deelgenoot worden van die liefde en leren dat God een andere manier van rekenen kent dan wij, bij Hem is geven ontvangen, geven is vermenigvuldigen omdat Hij niet wil dat u tekort komt. Sommige mensen denken dat ik even buiten het kader van nuchter denken verkeer, maar niets is minder waar, bij God is geven ontvangen. Wilt u van zijn liefde ontvangen dan zult u eerst liefde moeten geven. Een bekend schriftgedeelte is waar Jezus aan Petrus vraagt: Petrus heb jij mij lief? Hier vraagt Jezus een antwoord zonder iets te geven, want liefde vraagt geven, je moet een stukje van jezelf inleveren en dat doe je graag omdat je die ander liefhebt. Jezus vraagt u: hebt u Mij lief, wie u ook bent, hebt u Mij lief, wat ook uw verleden is, hebt u Mij lief? Als u dan zegt: ja, Heer ik heb u lief, dan gaat u een relatie aan met Hem, maar wat meer is; Hij met u, en dat laatste is de winst, want niemand is als Hij. U mag weet ik hoeveel vrienden hebben, maar nooit een vriend als Jezus is. Jezus is een vriend die voor u door het vuur gaat, Hij is het die u wil vergeven wat uw verleden ook mag zijn, Hij is in dat opzicht onvoorwaardelijk, Hij vraagt niet meer dan uw liefde. Daarom mogen wij ook zeggen dat het u financieel wel wat kost, maar de rente die u ontvangt is zo hoog, Hij staat borg met Zijn leven dat u niets tekort komt. Neem Hem aan als uw Heiland en u zult leven hebben in over-vloed. God wil u zegenen. J.M.