Gemeenteleiding:

Voorganger br. Jan en zr. Rikkie Mulder
Strijmondlaan 7
4731LR Oudenbosch

Tel: 0165-316064
jmulder@opderots.nl
Oudste br. Rien en zr. Leny van den Berg
Scheldelaan 37
4741BJ Hoeven

Tel: 0165-503758
rienvdberg@opderots.nl